Algemeen

Inleiding

Voetbalvereniging Kamerik (VVK) is een middelgrote vereniging die drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet voetballers. Momenteel zijn er ongeveer 150 vrijwilligers actief. De ene vrijwilliger besteed meer tijd aan VVK dan de andere. Dat geeft niet, iedere bijdrage hoe klein ook wordt op prijs gesteld. Willen we de continuïteit van de vereniging waarborgen dan moeten er (nog) meer mensen actief worden als vrijwilliger. Het alternatief kan zijn het aantrekken van enkele betaalde professionele krachten, echter dit zal leiden tot een forse contributieverhoging, wat het bestuur als ongewenst heeft bestempeld. Tenslotte willen we het voetballen bij onze vereniging zoveel mogelijk voor iedereen bereikbaar houden.


Door (1) de groei, welke wij als vereniging nog steeds doormaken, (2) het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd hebben en (3) het bij voorkeur niet willen aanstellen van betaalde krachten heeft onze vereniging echter gekozen voor het instellen van een vrijwilligersbeleid.

In de Jaarvergadering van 8 november 2011 is met algemene stemmen door de leden besloten tot het invoeren van een vrijwilligersbeleid. Dit vrijwilligersbeleid komt er in het kort op neer dat met ingang van het seizoen 2012-2013 alle spelende leden gevraagd wordt een vrijwilligerstaak op zich te nemen. Voor leden tot 16 jaar dient dit door de ouders of een ander gezinslid te gebeuren, voor leden vanaf 16 jaar door de leden zelf. Eventueel kunnen leden ouder dan 16 jaar er ook voor kiezen om hun ouders of partner een vrijwilligerstaak te laten uitvoeren. Indien geen vrijwilligerstaak wordt uitgevoerd, is een vrijwilligersbijdrage verschuldigd. Deze bedraagt € 50,-- per gezin. Sponsorrelaties van de vereniging zijn vrijgesteld van de vrijwilligersbijdrage.


Het vrijwilligersbeleid binnen VVK is gericht op het gestructureerd en gericht werven en behouden van vrijwilligers en het inzetten van vrijwilligers op een voor hen geschikte en motiverende plek binnen de vereniging. Dit moet leiden tot het uitvoeren van zoveel mogelijk verenigingstaken door vrijwilligers. Daarbij draagt dit bij aan het verhogen van een goede sfeer en een groot gevoel van saamhorigheid. De vereniging moet weer echt een vereniging worden waarbij iedereen zich genoodzaakt voelt om een steentje bij te dragen. Niet omdat het verplicht is, maar omdat men dat wil als lid van de vereniging.

 

Het vrijwilligersbeleid 2017 -  2018
Voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid is een vrijwilligerscommissie in het leven geroepen. De commissie bestaat op dit moment uit twee leden. Dit zijn: Bart Knijff en Vincent van Brenk. Deze leden houden zich bezig met het inventariseren van de vrijwilligerstaken, het koppelen van de beschikbare vrijwilligers aan de beschikbare vrijwilligerstaken, het verder uitwerken van het vrijwilligersbeleid en de administratie rondom het vrijwilligersbeleid. Verantwoording wordt afgelegd richting het hoofdbestuur.
Het vrijwilligersbeleid is nog in ontwikkeling. Er is reeds een bestaand conceptbeleid, waar met name de beschrijving van alle vrijwilligerstaken nog in verwerkt moet worden.

Het (concept) vrijwilligersbeleid is te downloaden via deze link. Wij vragen je/uw begrip dat nog niet alles is beschreven.


Voor het seizoen 2017 - 2018 ontvangen alle leden van wie we het emailadres in onze administratie beschikbaar hebben een mail van de vrijwilligerscommissie ter inventarisatie van het vrijwilligerspotentieel.
Vrijwilligers die vorig seizoen een vrijwilligerstaak hebben uitgevoerd krijgen een brief met het verzoek om aan te geven of zij ook dit seizoen hun vrijwilligerstaak willen blijven uitvoeren of eventueel een andere taak te gaan uitvoeren.
Leden die het afgelopen seizoen geen vrijwilligerstaak hebben uitgevoerd zullen worden gevraagd om voor dit seizoen een vrijwilligerstaak op te geven.

Het opgeven voor een vrijwilligerstaak kan uitsluitend via de website door middel van een elektronisch formulier.
Er is een formulier voor bestaande vrijwilligers en een formulier voor leden (of een gezinslid) die zich dit jaar voor het eerst opgeven voor een vrijwilligerstaak.
We verzoeken jullie de formulieren nauwkeurig in te vullen. De sluitingsdatum voor het op geven voor een vrijwilligerstaak is 16 juli 2017.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!